+31 (0)20 611 31 33 brunschwig@brunschwig.nl

Kwaliteitsbeleid

Het kwaliteitsbeleid van Brunschwig Chemie is gericht op continuïteit in de relatie met onze klanten en leveranciers. Primair hierbij is het volgens afspraak uitvoeren van de ons toevertrouwde orders. Daarbij wordt gestreefd naar een hoog serviceniveau, dat voortdurend in de gaten wordt gehouden en verbeterd. Essentieel hiervoor is een goede communicatie met onze klanten en leveranciers en een optimale beheersing van het logistieke proces.

Wij werken volgens een kwaliteitsmanagementsysteem dat is gebaseerd op de eisen van NEN-ISO 9001:2015. In het kwaliteitssysteem dat wij hanteren is, naast procesbeheersing, ook nadrukkelijk aandacht voor goede arbeidsomstandigheden, veiligheid en milieu. Brunschwig Chemie voldoet aan de specifieke wet- en regelgeving voor de opslag en logistiek van chemicaliën, zoals: ADR, PGS-15 en REACH. Onze medewerkers werken in een goed geoutilleerde omgeving en beschikken over de benodigde certificaten.